Όροι Χρήσης

Το www.petmark.gr είναι ένα διαδικτυακός κατάστημα παρουσίασης και διάθεσης προϊόντων ή / και υπηρεσιών  μέσω του Διαδικτύου της εταιρείας “Αφοί Ελ. Πάντου ΟΕ ” που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής στην Λεωφ. Ηρακλείου 482, στην Ελλάδα (ΑΦΜ:099058597 Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας) τηλέφωνο 2102850440  και στον  ιστότοπο https://www.petmark.gr (εφεξής site).
 
Πριν περιηγηθείτε στο site μας, είναι απαραίτητο να αναγνώσετε  επισταμένως τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται συγκεκριμένα για τη χρήση του διαδικτυακoύ καταστήματος του Petmark, που βρίσκεται στο url https://www.petmark.gr
 
Βεβαιωθείτε ότι  κατανοείτε πλήρως και συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η πλοήγησή σας στο www.petmark.gr υποδηλώνει την ρητή και ανεπιφύλακτη κατανόηση, συγκατάθεση και συναίνεση σας με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις.
 
1. Όροι

Το Petmark.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που υλοποιούνται μέσω του διαδικτυακoύ καταλόγου του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του και πάντοτε στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και του νόμου. Το Petmark.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους πελάτες / χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις διαμέσου του site και ιστοσελίδων του παρόντος διαδικτυακoύ καταστήματος. Η τυχόν τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων δεν ισχύει για τις παραγγελίες, στις οποίες έχουν ήδη προβεί οι πελάτες / χρήστες του site.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες,  προϊόντα & υπηρεσίες

Το Petmark.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπό του καθώς και σε όλες τις σχετικές ιστοσελίδες του, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών και συνομολογημένων ιδιοτήτων που περιγράφονται για το εκάστοτε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την αξιοπιστία των δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στις παρεχόμενες, από το διαδικτυακό κατάστημα του Petmark.gr, υπηρεσιών, πάντοτε υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών προβλημάτων ή ενδεχόμενων τυπογραφικών λαθών που έχουν διαφύγει της προσοχής του μέσου ανθρώπου ή έχουν προκύψει μη ηθελημένα  ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας του ιστότοπου ή / και των ιστοσελίδων της ως συνέπεια γεγονότων ανωτέρας βίας. 
 
3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.petmark.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της petmark.gr. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από τo Petmark.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κάθε είδους, αριθμητικών παραστάσεων, γραφικών αναπαραστάσεων και στατιστικών αναπαραστάσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Petmark.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και εν γένει διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Petmark.gr ή/και το διαδικτυακό του κατάλογο ή/και τρίτα μέρη – φυσικά ή νομικά πρόσωπα - συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Petmark.gr ή/και του www.petmark.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, τηλεφόρτωση, μεταπώληση, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο και δημιουργό του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο (άμεσο ή έμμεσο) ή μέσο (μέθοδο) για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής και ρητής άδειας της Petmark.gr ή οποιουδήποτε άλλου αποδεδειγμένα νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων του petmark.gr.

4. Υποχρεώσεις πελάτη/χρήστη

Οι πελάτες/ χρήστες του site και των ιστοσελίδων της  www.petmark.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα της Petmark.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως π.χ εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που περιλαμβάνονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, εν γένει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, τη διακοπή,  την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο και χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των πελατών/ χρηστών.
 
5. Υπαναχώρηση - Επιστροφή

Ο πελάτης (καταναλωτής κατά τη διατύπωση του σχετικού νόμου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος / υπηρεσίας εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας στον εκάστοτε προμηθευτή της Αφοί Ελ. Πάντου Ο.Ε. το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. 
Ακολούθως, η Αφοί Ελ. Πάντου Ο.Ε, αφού επιβεβαιώσει την κατάσταση του προϊόντος θα επιστρέψει στον πελάτη τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, κοινοποιεί το γεγονός αυτό εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση του αποδέκτη και στο οποίο ο αποδέκτης έχει πρόσβαση.

6. Ολοκλήρωση - Αποστολή παραγγελίας

Όλες οι παραγγελίες με παράδοση εκτός Αττικής αλλά και κάποιες εκτός λεκανοπεδίου  επιβαρύνονται με κόστος μεταφορικών.  

Τα κόστη μεταφορικών για κάποιες περιοχές υπολογίζονται αυτόματα  και πρέπει να προστεθούν στην ηλεκτρονική παραγγελία από τον πελάτη / χρήστη του site στον τομέα Τρόπος Αποστολής πριν την Ολοκλήρωση Αγοράς.

Στη περίπτωση που η παραγγελία ζητάει επικοινωνία για το κόστος μεταφορικών, η παραγγελία μπορεί να ολοκληρωθεί αλλά δεν θα εκτελεστεί αν δεν τακτοποιηθούν τα κόστη μεταφορικών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της εταιρίας μας.

Αν η παραγγελία γίνει σε μη εργάσιμες ώρες  καταστήματος τότε ο πελάτης / χρήστης πρέπει προχωρήσει σε  επικοινωνία την επόμενη εργάσιμη ώρα.

Στη περίπτωση που δεν γίνει η επικοινωνία από το πελάτη / χρήστη , τότε η παραγγελία τίθεται σε εκκρεμότητα.   

Αν η παραγγελία  μετά από 48 ώρες είναι ακόμα σε εκκρεμότητα τότε ο υπεύθυνος της εταιρίας  θα επικοινωνήσει με το πελάτη / χρήστη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με όποιο τρόπο κρίνει ο  πελάτης / χρήστης.

Σε όλους τους τρόπους πληρωμής η πληρωμή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας, εναλλακτικά η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα και αποστέλλεται ενημερωτικό email.
Καμία παραγγελία δεν εκτελείται αν δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα παραγγελία
 
7. Εφαρμοστέο Δίκαιο, Δικαιοδοσία & λοιποί όροι

Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων από την εν γένει τη χρήση του site από τον πελάτη / χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του site παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στη διεύθυνση
https://petmark.gr/el/επικοινωνία

Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info@petmark.gr.

8. Πολιτική Απορρήτου (GDPR)

Συνέχεια ανάγνωσης εδώ